Vi visar ingen färdig utställning
Däremot vänder vi på konceptet och visar arbeten som är på gång och vi ställer frågan ”När är ett verk färdigt?”, ”vad är att misslyckas med ett konstverk, öppnar misslyckandet nya dörrar? ”  ”Vad är ett bra respektive ett dåligt konstverk?” Samt ”vilken roll spelar våra förväntningar?
Frågor som dessa och även andra Undringar som handlar om PROCESSEN är intressant att tala om. Hur är det att möta det nyfikna ögat eller det kritiska ögat? Konstens kraft ligger i att tillåta det otillåtna och låta det uttrycks på ett personligt sätt. Kan vi då bara hindras av våra egna förväntningar?
Vi önskar en dialog med dig.
VARMT VÄLKOMMEN!

Öppettider:  214-07-05  /  2014-08-17    tisdag – söndag  kl. 12 – 17